Kleinkoor Laetare tijdens opnamesessie CD Coram Deo - Kleinkoor Laetare (juni 2009) | Beeld Arno Verkuil

CD Coram Deo

Deze CD kwam ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Kleinkoor Laetare gereed. De opnamen vonden plaats in de lente van 2009 in de Andrieskerk te Amerongen, aan de voet van de Amerongse berg. Bij de gotische toren staan oude lindebomen met op die mooie ochtend in juni het eindeloze zoemen van 'duizenden' bijen. Heel de schepping getuigde van Gods majesteit. Onder de gewelven van het eeuwenoude Godshuis werd gebeden om die dag met Gods hulp te mogen zingen. 'Coram Deo', dat betekent: Voor Gods aangezicht of In zijn tegenwoordigheid.

‘Ware het al hemelzang dat in de kerken gezongen wordt.’ (Guido Gezelle)

Coram Deo – Kleinkoor Laetare
Label: Chapelle - CCD 9001
Opname: Jean van Cleef en Theo Meurs, C&M, Zutphen
Opnamedatum: 6 en 20 juni 2009
Locatie: Andrieskerk, Amerongen
Productie: Partners in Music

Klik voor tracklist en luistervoorbeelden hier

Laetare nieuws
Johan Timmer | Beeld Ted Walker

Nieuw koorproject

De stichting Laetare vocaal ontwikkelt nieuw koorproject.

Lees meer....