Projectkoor Laetare | 15-3-2014 | Beeld Ted Walker

Wil ik niet missen

Zingen in het projectkoor
DV 2016 komen er drie kortlopende projecten met elk een afsluitend concert door het projectkoor.
Voor elk project worden geïnteresseerde mannen / vrouwen op het koor toegelaten. Deze projectvorm past goed bij de besteding van vrije tijd van veel zangers en sluit aan bij ontwikkelingen in de koorwereld.

Hoe werkt het?
Je kunt je online als zanger voor een of meer koorprojecten aanmelden. Aan de hand van de aanmeldingen wordt het projectkoor samengesteld. Daarbij wordt in verband met de grootte van het projectkoor gelet op het aantal zangers per stemsoort. Als projectlid betaal je een projectbijdrage van € 40,-.

Repetities
De repetities worden gehouden in de Bethelkerk, Schaepmanstraat 2, Lunteren. Repetitietijd: 20.00-22.00 uur.
Van de projectleden wordt verwacht dat zij aan alle repetities voor een project deelnemen. Bij verhindering geldt de regel dat voor de laatste drie repetities voor het concert tenminste aan twee repetities, waaronder de generale repetitie, moet worden deelgenomen.

Concerten
De data en de locaties van de 3 concerten zijn:
Project 1: zaterdag 2 april het Bachconcert in de Dorpskerk te Woudenberg
Project 2: zaterdag 10 september het klassiek concert met Psalmen Laetare vocaal in de Dorpskerk te Woudenberg
Project 3: maandag 26 december Het familieconcert in de Koepelkerk te Renswoude

Mail een vriend. 

Laetare nieuws
Johan Timmer

Annulering

Het klassiek concert op zaterdag 9 september in de Dorpskerk in Woudenberg is geannuleerd.

Lees meer....